castellano

» Miniopterus schreibersii

 

Nom Comú : Ratpenat de cova

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de cova és de mida mitjana amb l’avantbraç d’entre 43 i 50 mm de llargada. Musell curt, front alt i protuberant. Orelles petites, triangulars, amb el tragus curt, arrodonit i projectat cap a dins. Ales llargues i estretes. Espècie cavernícola. Utilitza mines i galeries subterrànies, coves i avencs. Els seus refugis es troben en els dominis termomediterranis i supramediterranis, amb independència del relleu i de la cobertura vegetal existent. Les àrees d’alimentació poden estar a desenes de quilòmetres dels seus refugis.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000