castellano

» Myotis emarginatus

 

Nom Comú : Ratpenat d'orelles dentades

DESCRIPCIÓ

El ratpenat d'orelles dentades és de mida mitjana amb l’avantbraç de 37 a 43 mm de longitud amb una envergadura de 25 cm. Pelatge llanós de color bru rogenc. Els joves són més foscos, sense tonalitats rogenques. Les orelles esteses arriben a la punta del musell. Aquestes, tenen la superfície densament puntejada i presenten una escotadura en el marge extern molt marcada. Tragus punxegut, que no arriba a sobrepassar l’escotadura. La part dorsal de la tíbia està parcialment coberta de pels rogencs. La membrana alar s’insereix a la base del dit extern del peu. Emissió ultrasònica caracteritzada per polsos de freqüència modulada (FM) molt variables en funció de l’entorn i l’activitat, indistingibles de les altres espècies petites del gènere Myotis. El seu vol és més aviat lent i maniobrable. Viu en molts tipus d’hàbitats, però mostra una certa preferència per les zones de clima termomediterrani o supramediterrani, amb relleus abruptes, coberta arbòria i cursos d’aigua estables. Evita els boscos molt tancats. Els refugis es troben en mines i galeries subterrànies, cases abandonades, coves i avencs.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000