castellano

» Myotis myotis

 

Nom Comú : Ratpenat rater gros

DESCRIPCIÓ

El ratpenat rater gros és un quiròpter gran, d’uns 40 cm d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell agut, amb el qual pot confondre’s fàcilment. És de vol lent entre 30 i 70 cm del terra. Sembla vinculat als medis agroforestals, per bé que se’l pot trobar en hàbitats molt diversos i a un rang d’altituds molt gran: es pot trobar des de la costa fins pràcticament a l’alta muntanya. Generalment ocupa coves, encara que també pot trobar-se’l en fissures d’espais menys protegits, com edificis o parets naturals.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Preocupació menor
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000