castellano

» Orthotrichum rogeri

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Molsa que forma coixinets ben definits sobre troncs i roques. L’esporòfit queda amagat ente els fil·lidis i la càpsula, que ovalada porta 8-16 estries groguenques.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Catalunya : Estratègia per la conservació de la biodiversitat - Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000