castellano

» Oxygastra curtisii

 

Nom Comú :

DESCRIPCIÓ

Libèl·lula de tons verd fosc metàl·lic amb una línia de taques grogues en forma de llàgrima a l'abdomen. Les ales posteriors medeixen ente 30-33 mm i l'abdomen uns 36 mm. Viu associada a trams lents de riu amb bosc de ribera a la llera. És important l'acumulació de fullaraca a l'aigua pel desenvolupament de les larves.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000