castellano

» Petromyzon marinus

 

Nom Comú : Lampresa de mar

DESCRIPCIÓ

La lampresa de mar presenta un cos cilíndric, de color gris-verdòs o marró. Pot presentar una longitud total superior als 50 cm, tot i que en la seva maduresa pot assolir més d'un metre, amb pesos de 2 a 3 quilos. No presenta aletes parells i al costat del cos tè 7 parells d'orficis branquials visibles i un orifici nasal imparell. Posseix una fase larvaria cega que té la regió ventral pigmentada. És una espècie migradora que neix als rius on transcorre la seva vida larvaria fins a adquirir la forma adulta. Els adults viuen al mar de 20 a 30 mesos. En el mar viu a profunditats de 200 a 300 metres i s'alimenta parasitant peixos. Passat 1 o 2 anys arriba a la seva maduresa sexual i torna riu amunt per completar la reproducció; la migració comença al febrer i dura fins al maig. La reproducció es desenvolupa entre abril i juny. El nombre d'ous és de 150.000 a 300.000. La larva viu enterrada al fons de rius de sorra o grava i té alimentació filtradora (algues, datomees, etc.), romanent entre 4 i 5 anys al riu fins que va al mar.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Espanya : Libro Rojo de los peces continentales de España - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000