castellano

» Rhinolophus euryale

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura mediterrani

DESCRIPCIÓ

El ratpenat de ferradura mediterrani és una espècie de quiròpter de mida mitjana, similiar a altres espècies del gènere Rhinolophus de les quals es diferencia per la forma de la sella nasal, que és punxeguda i lleugerament inclinada. La seva longitud total (del cap a la cua) està entorn als 6-9 cm, amb una envergadura d’uns 35-40 cm i un pes de 7-16 grams. És una espècie termòfila, predominantment cavernícola tant per la cria com per la hivernada. Depèn d'espais forestals heterogenis i cultius tradicionals, situats a prop de zones amb abundància de refugis. S'alimenta principalment d'arnes nocturnes, encara que també aprofiten explosions demogràfiques de petits escarabats del gènere Rhizotrogus.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

Espanya : R.D.139/2011 - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000