castellano

» Rhinolophus mehelyi

 

Nom Comú : Ratpenat de ferradura mitjà

DESCRIPCIÓ

El ratpenat mitjà de ferradura té el pelatge marró grisós pel dors i gairebé blanc pel ventre, amb una línia de separació ben marcada entre les dues coloracions. Té unes ales curtes i amples i l'uropatagi de forma quadrada. Al voltant dels ulls hi té una màscara que pot ésser molt conspícua. Les orelles i el patagi són del mateix color que el dors, de vegades d'un to morat. Dimensions corporals: cap i cos (49 - 64 mm), cua (21 - 32 mm), avantbraç (47 - 54 mm), envergadura alar (330 -340 mm) i pes: 10 - 18 g. Viu en zones costaneres molt termòfiles per sota els 500 m d'altitud. Es refugia en coves i mines.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - Vulnerable

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000