castellano

» Rosalia alpina

 

Nom Comú : Rosalia

DESCRIPCIÓ

Colèopter específic de les fagedes humides i també en boscos de quercus. Les larves tarden entre 2 i 3 anys en completar el seu cicle. Els adults volen entre juny i juliol. Les larves s’alimenten de la fusta morta del faig i d’altres espècies caducifòlies.

NORMATIVA

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - Prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Vulnerable
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000