castellano

» Testudo hermanni

 

Nom Comú : Tortuga mediterrània

DESCRIPCIÓ

La tortuga mediterrània és un queloni de fins a 20 cm de llargària. Té el cap fosc amb una taca groga sota l’ull. La closca és de color groc amb abundant taques negres, de forma bombada per dalt i de contorn ovalat, tot i que en els mascles pot ser més ampla a la part posterior. La placa supracaudal està dividida. Té una ungla còrnia a la punta de la cua. Viu en màquies i garrigues, conreus abandonats, dunes litorals i qualsevol bosc esclarissat de tipus mediterrani.

NORMATIVA

Catalunya : Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta - En Perill d'Extinció

Europa : Directiva 92/43 dels Hàbitats - No prioritari

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Mundial : IUCN Red List of Threatened Species - Gairebé Amenaçada
PRESÈNCIA EN ESPAIS NATURA 2000